הדר-עם-מסכה

הבית בתמונות

 

 מטבח

 מטבח

 מטבח

 החדר של פולה

 חדר אורחים

 חדר אורחים

 חדר אורחים

 חדר אורחים

 חדר אורחים

 חדר אורחים

 החדר של רננה

 מטבח

 בן גוריון עם גדולי עולם

 החדר של פולה

 חדר אורחים

 חדר אורחים

 מטבח

 החדר של פולה

 הספרייה

  הספרייה

  הספרייה

  הספרייה

  הספרייה

  הספרייה

 חדר העבודה של דוד בן גוריון

  הספרייה

 הספרייה

 החדר של רננה

 חדר השינה של דוד בן גוריון

 בית הלל

 המקלט בחצר

 חדרי הרצאות בבית הלל

  חדרי הרצאות בבית הלל

  חדרי הרצאות בבית הלל

  חדרי הרצאות בבית הלל

הכניסה לבית הלל

  חדרי הרצאות בבית הלל

  חדרי הרצאות בבית הלל

 בית הלל

בית דוד בן גוריון

 בית דוד בן גוריון

 בית דוד בן גוריון

צפיה מהירה סגור