הדר-עם-מסכה

 

מועצת בית דוד בן - גוריון:

 

פרופ' שוש ארד - יו"ר מועצת הבית

מר שמעון אביזמר
ד"ר משה בן אליעזר
מר מרדכי בן פורת
מר רון חולדאי
מר אהרון טמיר
ד"ר יעקב לזוביק
מר חיים מר
פרופ' יוסף קלפטר
מר אפי שטנצלר


מנהלת הבית - גב' חני הרמולין

 

צפיה מהירה סגור