הדר-עם-מסכה

 

ביקור בבית בן-גוריון

 להתרגש, לחוות, לגעת בהיסטוריה


הביקור בבית בן-גוריון מאפשר "נגיעה" אמיתית, מוחשית ואישית באירועים המכוננים בתולדות מדינת ישראל, כמו גם מפגש בלתי אמצעי עם דמותו ואורח חייו של דוד בן-גוריון. הבית והמוצגים בו מדגישים ציוני דרך בתקופה שקדמה להקמת המדינה ובשנים שלאחריה, ומאירים פרקים בחזונו ומורשתו של דוד בן-גוריון שעיצבו את דמותה של המדינה ורלוונטיים לחיינו גם כיום.
 

מטרת הביקור הינה למקד את המבקר בנושאים השונים המוצגים בבית ונגזרים ממורשתו של דוד בן-גוריון כגון הקמת המדינה, ממלכתיות, הקמתו של צה"ל, ירושלים, התיישבות בנגב ועוד- תוך כדי בדיקת מידת העכשוויות של נושאים אלה.
 

בשנת 1981 העמידה מדינת ישראל לרשות בית בן-גוריון את הבית השכן לו מצפון, ביתו של הלל כהן ז"ל על פי בקשתו. ב"בית הלל" מוצגת תערוכת קבע על דוד בן-גוריון ומורשתו ומתקיימים בו חוגי לימוד וכנסי עיון בנושאי מדינה וחברה.


הביקור וההדרכה בבית בן-גוריון אינם כרוכים בתשלום.

 

 

 

 

צפיה מהירה סגור