הדר-עם-מסכה

"מדינת ישראל תיבחן לא בעושר, לא בצבא ולא בטכניקה, אלא בדמותה המוסרית ובערכיה האנושיים."

"היסטוריה לא כותבים, היסטוריה עושים"

"רק העזת היהודים הקימה את המדינה ולא החלטת או"ם שמום " 

"אילו נדרשתי למצות כל מהותה של ההיסטוריה היהודית במילים אחדות, הייתי אומר שלוש מילים: איכות מול כמות"

 "ארץ לא מקבלים אלא כובשים"

בדיר בשדה בוקר

 דוד בן גוריון חותם על מגילת העצמאות 14-במאי 1948

דמותו

הנחת אבן הפינה לבנין פועלי ישראל ירושלים 

כחבר הגדוד העיברי במדי הצבא הבריטי 1918

 עם ראש הממשלה גולדה מאיר 1971

עם יוסף שפרינצק ויצחק בן צבי

עם לוי אשכול ראש ממשלת ישראל 1963

עם ראש הממשלה משה שרת 1954

עם ג'ון קנדי ארה"ב-1961

עם דוקטור חיים ויצמן תל אביב 1935

עם וינסטון צ'רצ'יל אנגליה 1961

עם ראש ממשלת בורמה או-נו 1961

תמונה משפחתית בתחילת שנות החמישים

צפיה מהירה סגור