דוא"ל|  info@bg-house.org פקס|  03-5247293 טלפון|  03-5221010
  • עקבו אחרינו גם ב:
נווט אלינוטלפון

מערכת החינוך

להתרגש, לחוות, לגעת בהיסטוריה

בית בן-גוריון בתל אביב הוא ביתם של פולה ודוד בן-גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, אותו הוריש בצוואתו למדינת ישראל.

הבית נבנה בשנים 1930-1931 ושימש כמעונם הקבוע של פולה ודוד בן-גוריון עד להתיישבותם בשדה בוקר. לאחר מכן שימש כביתם, לסירוגין, עם הצריף בשדה בוקר.

בבית בן-גוריון נמצאת ספרייתו הפרטית של דוד בן-גוריון, המכילה כ-20,000 כרכים בתחומי ידע שונים. על פי צוואתו, פתוחה הספרייה לעיון הציבור.

הביקור בבית בן-גוריון, מקום בו נעשתה היסטוריה, מאפשר נגיעה אמיתית, מוחשית ואישית באירועים מכוננים בתולדות מדינת ישראל, כמו גם מפגש בלתי אמצעי עם דמותו ואורח חייו של דוד בן-גוריון.

הבית והמוצגים בו מדגישים ציוני דרך בתקופה שקדמה להקמת המדינה ובשנים שלאחריה, ומאירים פרקים בחזונו ובמורשתו של דוד בן-גוריון, שעיצבו את דמותה של המדינה ורלוונטיים לחיינו גם כיום.

הביקור בבית בן-גוריון כולל סיור מונחה בבית וצפייה בסרט/מיצג אור קולי ללא תשלום.

להתרגש, לחוות, לגעת בהיסטוריה

פעילות בבית בן-גוריון בתל אביב במסגרת יום חווייתי-ערכי. 

בית בן-גוריון בתל אביב הוא ביתם של פולה ודוד בן-גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, אותו הוריש בצוואתו למדינת ישראל.

הבית נבנה בשנים 1930-1931 ושימש כמעונם הקבוע של פולה ודוד בן-גוריון עד להתיישבותם בשדה בוקר. לאחר מכן שימש כביתם, לסירוגין, עם הצריף בשדה בוקר.

בבית בן-גוריון נמצאת ספרייתו הפרטית של דוד בן-גוריון, המכילה כ-20,000 כרכים בתחומי ידע שונים. על פי צוואתו, פתוחה הספרייה לעיון הציבור.

הביקור בבית בן-גוריון, מקום בו נעשתה היסטוריה, מאפשר נגיעה אמיתית, מוחשית ואישית באירועים מכוננים בתולדות מדינת ישראל, כמו גם מפגש בלתי אמצעי עם דמותו ואורח חייו של דוד בן-גוריון.

הבית והמוצגים בו מדגישים ציוני דרך בתקופה שקדמה להקמת המדינה ובשנים שלאחריה, ומאירים פרקים בחזונו ובמורשתו של דוד בן-גוריון, שעיצבו את דמותה של המדינה ורלוונטיים לחיינו גם כיום.

הביקור בבית בן-גוריון כולל סיור מונחה בבית וצפייה בסרט/מיצג אור קולי ללא תשלום.

קרא עוד

 סיור רחוב בשדרות בן גוריון "אומרים שהיה פה שמח לפניי שנולדתי"

שדרות בן גוריון הופכת למוזיאון פתוח ובכל צעד ניחשף לסיפורה ההיסטורי של הקמת השדרה, העיר והמדינה.

בין שבילי האופניים ועצי השדרה ניפגש עם סיפורן של דמויות מהעבר שפעלו להחייאת התרבות העברית. החל באליעזר בן יהודה וחנה צ'יזיק ועד ללאה גולדברג וסיפורם של תושבי שכונת פועלים א'. 

קרא עוד

סיור "ממלכתיות במבחן"

הסיור יתחיל בביקור בבית בן -גוריון, שידגיש את השלבים בהקמת מדינה דמוקרטית המתבססת על עקרון הממלכתיות. ביקור בחדר המוקדש כולו לצה"ל וחשיפה לתפיסות היסוד שהונחו בהקמתו.

סיור לאורך חופיה של תל אביב, יספר את סיפורה של האנייה 'אלטלנה', את סיפורו של פירוק מטה הפלמ"ח ויעמיק בתפיסת הממלכתיות כפי שהיא באה לידי ביטוי באירועים היסטוריים אלו. סוגיות אלו יעמתו ויאמתו את הרלוונטיות של תפיסת הממלכתיות בימינו וייבחנו דילמות וסוגיות עכשוויות המתעוררות לאור תפיסה זו.

קרא עוד

מרוץ ' ציונים ללא הפסקה' בתל אביב

המרוץ יחל בביקור בבית בן-גוריון ובסיומו תתחיל המשימה הראשונה. המרוץ עובר בין רחובות ובתים שונים בתל אביב דרכם נחשפים לסיפורים אישיים של אישים שונים, המציעים זוויות שונות למעשה הציוני. .

קרא עוד

הכרעות ערכיות – כאן ועכשיו

בסדנה זו ננסה לבחון היכן בני אדם נדרשים לקבל הכרעות ערכיות ונערוך בירור של הערכים החשובים למשתתפים כפרטים וכחברה. באמצעות צפייה בקטעי וידאו והיחשפות למצבים מחיי היומיום המעלים סוגיות ערכיות, יעסקו המשתתפים ביכולת לשנות ולהשפיע על אופייה של החברה.

קרא עוד

מנהיגות בסרטים

בסדנה זו, נמפה את המושג "מנהיגות" ונחשוף את המשתתפים למושגים כגון: 'מנהיג', 'מונהגים', 'מטרה', ו'מקור סמכות'. באמצעות צפייה בקטעים מסרטים מוכרים, נבחין בין סגנונות שונים של הנהגה ונבחן מערכות יחסים בין מנהיג למונהגים. 

קרא עוד

יום בחייו של מנהיג (לידתה של מדינה)

הפעילות מאפשרת למשתתפים ללוות את דוד בן-גוריון ביום ה' באייר תש"ח, יום הקמת מדינת ישראל. נתחיל בביקור בבית בן-גוריון, תל אביב, מקום בו "לוטשה" מגילת העצמאות ובו התרחש חלק גדול מהדרמה שקדמה להכרזת המדינה. 

קרא עוד

לקום ולעשות מעשה

מה גורם לאדם לקום ולעשות מעשה חברתי? שאלה זו עומדת במוקד הסדנה, יחד ננסה למצוא לה תשובה. במהלך הפעילות נבחן את הקשר בין מעשה חברתי לעולמם של המשתתפים, באמצעות הכרות עם אישים שקמו ועשו מעשה לשינוי חייהם וחיי אחרים בתחומי החברה, המדע וההתיישבות. מעבר לאלה, נקיים שיח פתוח על האמצעים שיש בידינו  כיום, ליצור "חברת מופת" ברוח חזונו של בן גוריון. 

קרא עוד

ציוני דרך

ציוני הדרך בחייו של בן-גוריון הם במידה רבה גם ציוני הדרך בבנייתה של המדינה: עלייה, התיישבות, הקמת המדינה והקמת צה"ל.

בסדנא זו נלמד להכיר את מסלול חייו ופועלו של דוד בן-גוריון, ובתוך כך, חלקים מדרכה של התנועה הציונית.

קרא עוד

תפיסות יסוד בהקמת צה"ל

הסדנא חושפת בפניי המשתתפים את תפיסות היסוד שהנחו את מכונני צה"ל ובראשם      דוד בן-גוריון כאשר שרטטו את המתווים העיקריים לדמותו של הצבא החדש. תפיסות היסוד שנדון בהן בפעילות הינן ממלכתיות וצבא העם. נבחן כיצד הן באו לידי ביטוי באירועים היסטוריים שהשפיעו ומשפיעים עד היום על אופיו ואופן פעולתו של צה"ל.

קרא עוד

  • 1