דוא"ל|  info@bg-house.org פקס|  03-5247293 טלפון|  03-5221010
  • עקבו אחרינו גם ב:
נווט אלינוטלפון

צבא ומערכת הבטחון

סיור מודרך בבית בן-גוריון בתל אביב

בית בן-גוריון בתל אביב הוא ביתם של פולה ודוד בן-גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, אותו הוריש בצוואתו למדינת ישראל.

הבית נבנה בשנים 1930-1931 ושימש כמעונם הקבוע של פולה ודוד בן-גוריון עד להתיישבותם בשדה בוקר. לאחר מכן שימש כביתם, לסירוגין, עם הצריף בשדה בוקר. 

בבית בן-גוריון נמצאת ספרייתו הפרטית של דוד בן-גוריון, המכילה כ 20,000  כרכים בתחומי ידע שונים. על פי צוואתו, פתוחה הספרייה לעיון הציבור.

הביקור בבית בן-גוריון, מקום בו נעשתה היסטוריה, מאפשר נגיעה אמיתית, מוחשית ואישית באירועים מכוננים בתולדות מדינת ישראל, כמו גם מפגש בלתי אמצעי עם דמותו ואורח חייו של דוד בן-גוריון.

הבית והמוצגים בו מדגישים ציוני דרך בתקופה שקדמה להקמת המדינה ובשנים שלאחריה, ומאירים פרקים בחזונו ובמורשתו של דוד בן-גוריון, שעיצבו את דמותה של המדינה ורלוונטיים לחיינו גם כיום. 

הביקור בבית בן-גוריון כולל סיור מונחה בבית וצפייה בסרט/מיצג אור קולי 

קרא עוד

סיור רחוב בשדרות בן גוריון "אומרים שהיה פה שמח לפניי שנולדתי"

שדרות בן גוריון הופכת למוזיאון פתוח ובכל צעד ניחשף לסיפורה ההיסטורי של הקמת השדרה, העיר והמדינה. בין שבילי האופניים ועצי השדרה ניפגש עם סיפורן של דמויות מהעבר שפעלו להחייאת התרבות העברית.

קרא עוד

סיור  "ממלכתיות במבחן"

הסיור יתחיל בביקור בבית בן -גוריון, שידגיש את השלבים בהקמת מדינה דמוקרטית המתבססת על עקרון הממלכתיות. ביקור בחדר המוקדש כולו לצה”ל וחשיפה לתפיסות היסוד שהונחו בהקמתו. סיור לאורך חופיה של תל אביב, יספר את סיפורה של האנייה ‘אלטלנה’, את סיפורו של פירוק מטה הפלמ”ח ויעמיק בתפיסת הממלכתיות כפי שהיא באה לידי ביטוי באירועים היסטוריים אלו. סוגיות אלו יעמתו ויאמתו את הרלוונטיות של תפיסת הממלכתיות בימינו וייבחנו דילמות וסוגיות עכשוויות המתעוררות לאור תפיסה זו.

קרא עוד

מרוץ "אנשים עושים ציונות" בתל אביב

המרוץ יחל בביקור בבית בן-גוריון ובסיומו תתחיל המשימה הראשונה. המרוץ עובר בין רחובות ובתים שונים בתל אביב דרכם נחשפים לסיפורים אישיים של אישים שונים, המציעים זוויות שונות למעשה הציוני.

קרא עוד

סיור בעקבות פולה בן-גוריון "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"

לצד האירועים ההיסטוריים המתרחשים בבית משפחת בן-גוריון, יובא גם סיפורה של פולה בן-גוריון רעייתו של דוד בן-גוריון, ראש הממשלה הראשון.

שותפות מלאה מההיכרות בניו יורק, בניית המשפחה בתל אביב ועד המעבר לשדה בוקר.

"אני התחתנתי עם בן-גוריון, לא עם ראש הממשלה".

קרא עוד

סדנת מפקד. מנהיג. מחנך.

צה"ל כצבא העם קולט לשורותיו את החברה הישראלית על שלל גווניה, בן-גוריון רואה חשיבות רבה לתפקידו החינוכי של צה"ל. שהרי, החיילים הטובים של היום הינם האזרחים הטובים של המחר. בסדנא יבנה בסיס לשיח משותף על ערכים מניעים, כלים פיקודיים והגדרת תפקיד בעזרתו יערכו המשתתפים בירור עצמי, ערכי-חינוכי על ערכים מובילים.

קרא עוד

סדנת "האתמול מכין את היום והמחר כרוך בהיום" / עיקרי בן גוריון בהקמת צה"ל והרלוונטיות להיום והשנים שיבואו

דוד בן-גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון, נמנה עם בוני צה"ל וממעצבי דמותו. הסדנא תרחיב ותעמיק בנושאים המפרידים ומייחדים את צה"ל מצבאות אחרים בעולם:

ממלכתיות- צבא אחיד, צבא העם, המפקד בצה"ל, החייל בצה"ל, האישה בצה"ל, הנח"ל (משימות לאומיות).

קרא עוד

יום בחייו של מנהיג

הפעילות מאפשרת למשתתפים ללוות את דוד בן-גוריון ביום ה' באייר תש"ח, יום הקמת מדינת ישראל. נתחיל בביקור בבית בן-גוריון, תל אביב, מקום בו "לוטשה" מגילת העצמאות ובו התרחש חלק גדול מהדרמה שקדמה להכרזת המדינה. 

קרא עוד

סדנת מגילת העצמאות

מגילת העצמאות היא המסמך המכונן  של מדינת ישראל. על הקמת המדינה הכריז         דוד בן-גוריון בקריאת מגילת העצמאות שהתקיים במוזיאון תל אביב הישן (שדרות רוטשילד 16, תל אביב), ביום שישי, ה' באייר תש"ח, 14 במאי 1948, בשעה 16:00, 8 שעות לפני סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל. בסדנא נכיר את מגילת העצמאות על חלקיה, נברר באיזו מידה מוגשמים במדינת ישראל כיום היעדים והערכים  וננסה להבין את השפעתה על עיצוב החברה הישראלית.

קרא עוד

  • 1